Zbor članov ZSČ Trbovlje 5. 2. 2019

ZSČ Trbovlje je 5. februarja ob 19. uri izvedla redni letni zbor članov. Zbora se je udeležilo nadpovprečno veliko članov, kar 72. Ob obveznih točkah kot so Letno poročilo in Finančni načrt za leto 2018, poročilo Nadzornega odbora ter dokumentov, ki opredeljujejo poslovanje za naslednji dve leti, je Zbor članov potrdil tudi Poslovnik o delu in Disciplinski pravilnik ZSČ Trbovlje. Hkrati so se na zboru odvijale volitve organov ZSČ Trbovlje za obdobje 2019 – 2022. Predsedstvo bo v tem obdobju ponovno vodil major Bojan Šoper St., podpredsednika bosta Branko Božjak in Bojan Šoper ml.. Za sekretarja ZSČ Trbovlje je bil ponovno izvoljen Franci Ceferin, predsednik strelskega odbora bo Igor Verdev in koordinator pa bo Uroš Vizovišek. Nadzorni odbor v novi sestavi bo vodil Zdravko Stradar, člana bosta Samo Pajer in Tomaž Lavtižar. Izvoljeno je bilo tudi Častno razsodišče, ki ga bo vodil Borut Markošek kot predsednik, kot člana pa bosta v Častnem razsodišču sedela Viktor Laznik in Jože Skušek. Ob koncu zbora je bila opravljena še podelitev priznanj in sicer je pisno priznanje ZSČ prejel Jože Dolanc.

Ob zaključku uradnega dela so besedo dobili tudi gostje in sicer: Tomaž Lavtižar, podpredsednik ZSČ Slovenije in predsednik OZSČ Jesenice – Kranjska gora, Alojz Klančišar, predsednik Združenje Sever Zasavje in Rudi Žagar, podpredsednik ZVVS Zasavje.

Zbor članov se je zaključil z družabnim srečanjem.

Updated: 8. 2. 2019 — 8:31
© 2019 Frontier Theme