Razširjena seja predsedstva ZSČ Slovenije 20. 6. 2020

V soboto, 20. junija ob 9. uri dopoldan, je v Kadetnici v Mariboru potekala, že nekajkrat preložena razširjena seja predsedstva ZSČ Slovenije. Korona virus je bil vzrok, za drugače zastavljen sedežni red pa tudi ostale, utečene protokolarne aktivnosti.
Pred napovedanim dnevnim redom, je predsednik gen. dr. A. Štajner podelil priznanja šestim zaslužnim članom častniške organizacije.
V drugem delu smo bili seznanjeni z aktualnim dnevnim redom. V šestih točkah, smo se seznanili o tekočem stanju v organizaciji, delovanje, financiranje in prvega polletja in razpravo o delu v drugi polovici leta ter poteku aktivnosti za leto 2021. Razprava se je razvila tudi ob predlogih in pobudah za spremebo namembnosti dodeljenih sredstev sofinanciranja. Seja je bila, kot že omenjeno na začetku, razdeljena na dva dela in v času med obema deloma, smo si ogledali razstavo vojaške opreme, orožja in gradiva za načrtovanje vojskovanja na naših tleh skozi čas.
Potrebno je omeniti še, da je vzporedno s sejo potekalo tudi redno letno usposabljanje praporščakov. Namen usposabljanja je v večji prepoznavnosti v javnosti, usposobljenostjo v vseh veščinah, ki jih praporščak mora obvladati v različnih priložnostih, krepiti ugled častniške organizacije na lokalni in državni ravni. To pot smo prišli le z enim članom, saj je seja potekala istočasno s proslavo na našem Kumu.
Druženje smo zaključili ob 15 uri.

1 2 3 4

Updated: 30. 6. 2020 — 18:06
© 2020 Frontier Theme