Dela na strelišču v poletnem času

Zunanja strelska mesta na strelišču ZSČ Trbovlje počasi dobivajo podobo
Zaradi dotrajanosti, neprimernosti strelskih mest pod nadstreškom, smo se odločili, da uredimo nova strelska mesta namenjena kratkocevnemu orožju. Izdelana je bila nova lesena konstrukcija, ki so jo naredili naši člani sami, vključno s pulti in stranskimi zaščitami. Vse skupaj je tudi zaščiteno pred vremenskimi vplivi z barvanjem. Pridobili smo dvanajst na novo urejenih strelskih mest. Hkrati z ureditvijo strelskih mest, se je očistila tudi okolica nadstreška.
Sanacija kanalet in vodnih zbiralnikov
Zaradi slabega vremena in predvsem velikih nalivov. Kanalete in vodni zbiralniki so se napolnili z blatom in kamenjem. Obilica vode ob dežju pa je uničila brežino in površino za tarčami na 100 m strelišču. Na hitro sklicana delovna akcija članov ZSČ je obrodila sadove, saj je članom uspelo v grobem sanirati nastalo škodo in preprečiti novo. Hkrati pa je istočasno potekala tudi očistil in pripravil prostor za tarčami na 100 m strelišču, kjer se bo v prihodnih akcijah obnovilo dotrajano korito s peščenimi lovilci krogel.
Vse poletne meseče pa se na strelišču kosi travo in odstranjuje razrastlo grmovje.

Updated: 24. 8. 2020 — 9:53
© 2020 Frontier Theme