V petek,18.3.2022 je bil programsko-volilni zbor OZSČ HRASTNIK

Zbori članstva častniških celic se vrstijo. Tudi naši vzhodni sosedje Hrastničani, so nas povabili na njihov Zbor. Stara utečena praksa protokola se je odvijala tekoče in brez razprav. Zanimivo je bilo predvsem načrtovanje nalog za tekoče leto, saj še vedno veljajo nekateri omejitveni, zdravstveni ukrepi. Kot vemo, so tudi pri njih le delno izvedli lanskoletne. Izvedli so tudi volilni postopek organov za mandatno obdobje 2022 – 26. Naj povem, da je zaupanje članov dobil spet dosedanji predsednik Gorazd Hafner. Ob koncu smo dobili besedo tudi gostje, bili smo si enotni. Naše sodelovanje je na solidnem nivoju, saj smo kot regija, na zveznem nivoju najuspešnejši glede zastavljenih nalog iz naših programov dela. Najzaslužnejši člani so prejeli tudi spominska priznanja. Sledilo je družabno srečanje.

20220318_180940

20220318_184819

Updated: 20. 3. 2022 — 10:32
© 2020 Frontier Theme