Več kot 60 članov ZSČ TRBOVLJE z družinskimi člani se je udeležilo usposabljanja zaščite in reševanje

Na povabilo regijskega poveljnika CZ g. Simona Las smo v naših klubskih prostorih spremljali zanimivo predavanje poveljnika CZ o organizacijsko-formacijski strukturi in nalogah CZ v občini oziroma regiji. Po enournem predavanju smo si iz nasipa strelišča gledali vajo gašenje požara s pomočjo helikopterja SV. Med vajo je g. Las temeljito sproti razlagal dinamiko postopkov v okviru vaje.
V soboto 12.3.2022 je prvič v zgodovini Gasilske zveze Trbovlje potekala večja vaja oziroma usposabljanje za gašenje požarov v naravnem okolju s pomočjo helikopterja. Zaradi konfiguracije zasavskega terena je gašenje ob pomoči helikopterja v primeru požara v naravi skoraj neizbežno, kar je potrdil tudi nedavni požar na območju Šklendrovca v zagorski občini, ki se je razvil le uro po zaključku vaje.
Natančno določeno, kaj želijo z vajo doseči!
Cilj vaje, ki jo je organizirala Gasilska zveza Trbovlje, je bil trboveljske gasilce usposobiti za pomoč pri posredovanju helikopterja. “Konkretneje, na vaji so gasilci pridobili znanje s področij zagotavljanja zadostne količine gasilne vode za polnjenje bazena za zajem vode, napeljave cevovoda, varovanja območja preletov helikopterja in priprave terena za pristanek helikopterja, namestitev vreče za gašenje (bambi bucket) na helikopter, vstop in izstop iz helikopterja ter transport gasilcev in gasilske opreme na nedostopna območja s pomočjo helikopterja,” je izpostavil Marko Zaletel, pomočnik poveljnika GZ Trbovlje za izobraževanje, ki je dodal še, da je bil cilj vaje tudi preveriti omenjene operativne postopke, način komuniciranja med posameznimi sektorji in komunikacijo s posadko helikopterja.
Teorija, združena s prakso iz prve roke
Praktični del vaje je bil še dodatno podkrepljen s predavanjem častnika za varnost letenja, stotnika Damjana Bevka iz 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske, na katerem so pridobili teoretične osnove dela s helikopterjem.

Updated: 20. 3. 2022 — 10:51
© 2020 Frontier Theme