Redni zbor članov ZSČ Trbovlje 6. 3. 2020

ZSČ Trbovlje je v 6. marca ob 18. uri izvedla redni letni zbor članov. Zbora se je udeležilo veliko članov, kar 62. Ob obveznih točkah kot so letno poročilo in finančni načrt za leto 2020, poročilo nadzornega odbora ter dokumentov, ki opredeljujejo poslovanje za naslednji dve leti, je zbor članov potrdil tudi dopolnjen statut ZSČ Trbovlje in dopolnjen disciplinski pravilnik ZSČ Trbovlje. Izvoljen je bil nadomestni član častnega razsodišča in sicer Jože Dolanc. Prav tako so bili izvoljeni člani na novoustanovljenega pritožbenega razsodišča, ki ga bo vodila Ervina Jarc, kot člana pa bosta v pritožbenem razsodišču sedela Iztok Bastič in Ivan Marodi. Ob zaključku uradnega dela so besedo dobili tudi gostje in sicer: Nataša Dolenc, Državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo, Alojz Klančišar, predsednik Združenje Sever Zasavje in Rudi Žagar, podpredsednik ZVVS Zasavje in Tomaž Lavtižar, podpredsednik ZSČ Slovenije in predsednik OZSČ Jesenice – Kranjska gora, županjo občini Trbovlje je zastopal Miran Skobe vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo v Trbovljah ter stotnik Martin Šuštar regijski koordinator ZSČ za Zasavje in predstavnik ZSČ Zagorje. Novim članom smo svečano vročili članske izkaznice. Državni sekretarki in predstavniku občine Trbovlje pa smo podarili ZBORNIK ZSČ. Zbor članov se je zaključil z družabnim srečanjem.

Updated: 9. 3. 2020 — 17:34
© 2020 Frontier Theme