Knjiga

Naslov: Vloga Zasavčanov pri osamosvajanju Slovenije

Avtor: Anton Šutar
Strokovni vodja in recenzent: major Bojan Šoper
Izdajatelj: Združenje slovenskih častnikov Trbovlje
Izdajo je omogočilo podjetje: Pro-solar d.o.o. Ljubljana
Izvedba: Multima Kisovec
Naklada: 700 izvodov
Oktober 2011

ZSČ Trbovlje © 2016 Frontier Theme