Predsednik OZSČ Trbovlje Bojan Šoper prejel prvojunijsko nagrado 11. 6. 2020

Predsednik OZSČ Trbovlje Bojan Šoper je na svečani slovesnosti ob trboveljskem občinskem prazniku prejel prvojunijsko nagrado, ki poleg nagrade za častnega občana velja za najvišjo priznanje občine.

Prvojunijska nagrada se podeljuje za življenjsko delo in večletno nadpovprečno uspešno delo ter uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja.

Nagrado je prejel v četrtek 11. junija 2020 na, zaradi razmer okrnjeni prireditvi v Delavskem domu Trbovlje. Kljub okrnjenosti same prireditve, so praporščaki in predstavniki vseh domoljubnih in veteranskih organizacij s svojim obiskom pripravili prijetno presenečenje, tako nagrajencu Bojanu Šopru kot tudi vsem navzočim.

Na podelitvi so bile podeljene tudi druge nagrade in sicer naziv častnega občana je prejel Jože Kotar. Namesto nagrade županje so bile letos podeljene zahvale službam in podjetjem, ki so pomembno prispevali k delovanju sistema v času epidemije. Zahvale so prejeli poveljnik CZ Občine Trbovlje Simon Las, PGD Trbovlje-mesto, Rdeči križ OZ Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, podjetje Dewesoft, d. o. o., direktorica podjetje More than Beauty in Splošna bolnišnica Trbovlje.

V obrazložitvi predlagateljev za podelitev nagrade Bojanu Šopru je bilo navedeno:

Svojo pot povezano z vojsko in streljanjem je začel v šoli za rezervne oficirje pehote v Bileći. Nadaljeval je s stažiranjem v Karlovcu. V Trbovlje se je vrnil leta 1976, ko je bil razporejen v občinski štab teritorialne obrambe Trbovlje, kjer je v rezervni sestavi postal poveljnik voda netrzajnih topov in leta 1978 sprejel izziv in se zaposlil v stalni sestavi trboveljskega občinskega štaba TO.

Kot načelnik za operativno-učne zadeve je deloval pri načrtovanju usposabljanja, izvedbi priprav starešinskega kadra v poveljstvih in enotah ter spremljanju usposabljanja enot TO.

Pri svojem delu so bili častniki OŠTO dosledni in na vojaško strokovnem področju uveljavljali slovenski jezik. Omenjena uporaba slovenščine mu je povzročalo težave predvsem pri nadrejenih aktivnih oficirjih, saj so striktno uporabljali srbohrvaški jezik in je bil pogosto tarča posmeha. Vedno je znal povedati, da naj bomo ponosni, da smo Slovenci in da imamo svojo TO.

V marcu leta 1990 je bil izvoljen za predsednika rezervnih oficirjev v občini Trbovlje in kot vojaški profesionalec zavzeto opravljal volontersko dolžnost na vojaško strokovnem področju.

V letu 1990 je bilo zanj prelomno, ker so 16. maja 1990 v OŠTO Trbovlje prejeli ukaz o oddaji orožja v varovanje JLA.

V Trbovljah so se temu ukazu odločno uprli. 17. maja dopoldan se je delegacija rezervnih častnikov Trbovlje pod vodstvom Bojana Šopra udeležila konference zveze rezervnih starešin Slovenije v domu JLA v Ljubljani. Člane konference je Bojan Šoper seznanil z ukazom o oddaji orožja in vsem sporočil, da v Trbovljah ne bomo oddali orožja in streliva. Nekateri so to pospremili z aplavzom, večina pa je bila zadržana. Za omenjeno informacijo na konferenci si je Bojan prislužil opomin na zahtevo komandanta republiškega Štaba TO. Istega dne v večernem času je na pobudo komandanta OŠTO majorja Matjaža Piškurja skupščina občine Trbovlje sprejela oster protest in ga je poslala predsedstvu Republike Slovenije.

OŠTO Trbovlje takrat obdržal kar 1450 kosov pehotnega orožja, kar je bilo 5 odstotkov vsega orožja v Sloveniji. Iz skladišča TO Trbovlje so v OŠTO v novembru in v decembru 1990 tajno premestili orožje na šest skritih lokacij na območju občine. Bojan Šoper vedno poudarja, da je takrat našel zanesljive in pogumne ljudi, s katerimi še danes ohranja stike, če ne drugače pa vsako leto ob tradicionalnem pohodu v počastitev Zasavskih hraniteljev orožja in streliva, v letih 1990 – 1991. Pohod se je leta 2019 zgodil že enajstič. Vsako leto se tako obišče kmetije Franca Vozlja, Rudija Žagarja, Alojza Zakonjška, Jožeta Garmuša, Julija Plantana in Ludnika Kupška.

V mesecu maju 1991 je sledila reorganizacija štabov TO. Bojan Šoper je v novem poveljstvu opravljal dolžnost načelnika operative. Celotno obdobje vojne je bil, po odločitvi poveljnika pri enotah na terenu, sodeloval je pri obrambi Kuma in se pogajal s pripadniki JLA v Zidanem mostu.

V letu 1990 so potrebovali strelišče, zato so s sodelavci izbrali lokacijo v opuščenem dnevnem kopu rudnika rjavega premoga Agnez-Ojstro. V sodelovanju z RTH in podjetji v občini Trbovlje se je strelišče začelo postopno urejati. Pod njegovim vodstvom v zadnjih letih dobiva strelišče končno podobo.

V letu 1997 je bila podpisana pogodba o 99-letnem zakupu zemljišča v kompleksu Ojstro-Agnez med ZSČ Trbovlje in Rudnikom Trbovlje – Hrastnik. V pogodbi je opredeljena namenska raba za strelišče.

Trenutno je na strelišču poligon za praktično streljanje – šest prog, 50 metrsko strelišče za pištolo in malokalibrsko orožje, 100-metrsko strelišče za puške in v delu je še 200-metrsko strelišče. Poleg tega je še strelišče za ameriški trap (streljanje na glinaste golobe).

Člani ZSČ pod vodstvom Bojana Šopra vsako leto na strelišču opravijo vsaj 6.000 ur prostovoljnega dela. ZSČ Trbovlje pod vodstvom Bojana Šopra za občinska in območna združenja iz vse Slovenije vsaj trikrat letno organizira strelska urjenja in tekmovanja s pištolo in puško. Prav tako se na strelišču odvija kolo mednarodne lige Alpe Adria in državno prvenstvo ZSČ Slovenije v streljanju s pištolo velikega kalibra.

Major Bojan Šoper večkrat nagrajen:
• večkrat prejel pisno pohvalo poveljnikov PŠTO in RŠTO,
• medalja za vojaške zasluge,
• spominski znak obranili domovino in spominski znak orožja nismo oddali.
Prejel je tudi spominke bojne znake:
• Kum,
• Štabi 91 in
• tajna skladišča 1991.
V potrditev odločnosti pri ravnanju v letu 1990:
• prejel znak 15 in 20 let MSNZ,
• spominski znak 5. obletnice vojne za slovenijo,
• zlato medaljo MSNZ in
• spominski znak MSNZ 1990.
• V dolgoletni službi je prejel:
• znak za dolgoletno službo,
• bronasto in srebrno medaljo SV. mala sablja SV,
• zahvalno listina SV

Bojan Šoper je tudi prejemnik številnih priznanj in odlikovanj ZRVS, ZSČ in kot najpomembneje je prejemnik častnega znak svobode Republike Slovenije z obrazložitvijo za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Updated: 16. 6. 2020 — 19:55
© 2020 Frontier Theme