DELOVNA AKCIJA NA IN OB STRELIŠČU AGNEZ 27. 3. 2021

soboto 27. 3. 2021 ob 9 uri se je 26 udeležencev  zbralo  na strelišču Agnez, z namenom očistiti ožjo in širšo okolico strelišča ter urediti kontejnerje za dinamično streljanje.

Dela so potekala v manjših skupinah ob spoštovanju ukrepov NIJZ. Pregledali  smo 1420m dolgo zaščitno ograjo in do polovice očistili grmovje in ostalo vejevje. Ostalo bomo uredili v naslednji delovni akciji.

Drugi del udeležencev je se je lotil popravila popravilom kontejnerjev na strelišču za dinamično streljanje. Priklopili so elektriko, očistili čiščenjem celotne površine vseh tekmovalnih stez. Hkrati pa jim je uspelo očistiti tudi odvodni kanala meteorne vode.

Tretji del udeležencev pa je končal izgradnjo lovilcev krogel na 100 m strelišču.

Updated: 9. 4. 2021 — 18:23
© 2020 Frontier Theme