Major Bojan Šoper na volilno-programski konferenci v Zagorju

V petek 11. 3. 2022 so se člani OZSČ Zagorje ob Savi zbrali v sejni dvorani gostišča Kum v Zagorju na redni letni konferenci, ki je bila letos posebna v tem, da je bila poleg programske še volilna. Konference se je udeležilo 30 članov, posebnim vabilom pa so se odzvali:

· Župan občine Zagorje ob Savi, g. Matjaž Švagan in

· predsednik OZSČ Trbovlje, major Bojan Šoper.

S pozdravnim nagovorom je vse prisotne pozdravil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman. Še posebej je pozdravil vabljene goste, v nadaljevanju pa predlagal delovno predsedstvo zbora v naslednji sestavi :

-predsednik: Egon Casagrande

-člana : Franc Šuštar in Taja Tomše.

Po predstavljenih poročilih je predsednik delovnega predsedstva dal besedo županu občine Zagorje ob Savi, gospodu Matjažu Švaganu, ki je moral zaradi nadaljnjih obveznosti, predčasno zapustiti naše zborovanje. Župan je izrazil veliko zadovoljstvo nad našim delom in sodelovanjem s sorodnimi društvi v občini ter obljubil vso pomoč za realizacijo zastavljenih ciljev.

Sledila je razrešnica članom dosedanjega predsedstva in ostalih organov, ki je bila soglasno potrjena, nakar je bil predstavljen predlog članov za izvolitev v organe našega združenja. Občni zbor je za obdobje 2022 do 2026 v predsedstvo izvolil naslednje člane:

· predsednik: Jožef Priman,

· član-podpredsednik: Egon Casagrande ,

· član-podpredsednik: Martin Šuštar,

· sekretar : Gregor Pilpah in

· blagajnik: Lazo Grujić.

V komisijo za izobraževanje, obrambno in informativno dejavnost:

Franc Lekše, Marino Brvar in Vekoslav Ajtič.

V športno in strelsko sekcijo so bili izvoljeni:

Bojan Kajtna, Robert Šmid in Jaka Kos.

Nadzorni odbor po novem sestavljajo: Anton Koban, Leopold Regancin in Ivo Borštnar, Častno razsodišče pa: Franc Šuštar, Ivan Zore in Vida Šviga.

Major Bojan Šoper pa je pozdravil prisotne na zboru in posebej poudaril krepitev sodelovanja med sosednjimi ZSČ, predvsem na področju strelstva in vojaško-strokovnega usposabljanja.

Na kraju uradnega dela so podelili priznanja ZSČ. Sledila je večerja in družabno srečanje.

Updated: 20. 3. 2022 — 10:12
© 2020 Frontier Theme