Podpis listine o medsebojnem sodelovanju 16.11.2022

V sredo, 16.11.2022 ob 11. uri, je bil v prostorih Gasilskega društva Zagorje ob Savi nadvse svečan dogodek. Na podlagi dogovora veteranskih in domoljubnih organizacij Zasavja je namreč potekal podpis Listine o medsebojnem sodelovanju veteranskih in domoljubnih organizacij iz Zasavja, pri katerem so sodelovali: Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje (podpisnik Alojzij Klančišar), Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje (Božo Majcen), Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik (Danijela Kovač), Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje (Bogdan Šteh), Združenje borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi (Roman Škrabar), Društvo generala Maistra za Zasavje (Radivoj Perger) Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik (Gorazd Hafner), Občinsko združenje slovenskih častnikov Trbovlje (Bojan Šoper) in Občinsko združenje slovenskih častnikov Zagorje ob Savi (Jožef Priman). Pri podpisu listine je bil navzoč Matej Drobež , predstavnik Občine Zagorje ob Savi, ki je prisotne pozdravil v imenu vseh treh lokalnih skupnosti iz Zasavja.

Prva listina z enako vsebino je bila prvič podpisana natanko pred 15 leti (16.11.2007), vendar je bilo takrat le 5 podpisnikov, ostala društva so k podpisu listine pristopila kasneje. Ob 15. obletnici veljavnosti listine so torej vsa društva – podpisnice listine ugotovila, da je vsebina povsem primerna za nadaljnje izvajanje sodelovanja. Uspešno sodelovanje se izvaja na različnih področjih, nekajkrat letno pa predsedniki društev na koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij preverijo in se dogovorijo o nadaljnjem poteku sodelovanja. Koordinacijo je dosedanjih 15 let vodil Alojzij Klančišar iz PVD Sever Zasavje, v letošnjem letu pa je vodenje prevzela Danijela Kovač iz Združenja za vrednote NOB Hrastnik.

Pri svečanem podpisu listine so sodelovali praporščaki s prapori vseh prisotnih veteranskih in domoljubnih organizacij.

Updated: 25. 11. 2022 — 11:07
© 2020 Frontier Theme