Zbor članov ZSČ Trbovlje 6. 3. 2018

Dne 6. marca 2018 smo se zbrali častniki naše organizacije v klubskih prostorih ZSČ Trbovlje, na vsakoletnem zboru članov ZSČ Trbovlje. Čeprav je bil termin izjemno neugoden, saj je celo noč spet snežilo in so bile vozne razmere zelo slabe, se nas je zbralo kar šestdeset in nekaj povabljenih gostov. Morda se zdi, da od nekaj manj kot 400 članov, je ta udeležba majhna, a če pogledamo, da je to sredina delovnega tedna, težke zimske razmere, slaba pot in da je polovica našega članstva iz vse slovenije, potem je to povsem drugačna slika. Zadovoljivo!

Navzoče je pozdravil naš predsednik maj. Bojan Šoper, še posebej visoke goste, podpredsednika ZSČ Slovenije, v.prap. Tomaža Lautižarja, člana predsedstva ZSČ Slovenije in predsednika OZSČ Laško stotnika Draga Zupanca, podpredsednika ZVVS za Zasavje Rudija Žagarja in predsednika Združenja SEVER Alojza Klančišarja.
Po izvolitvi organov delovnega predsedstva, nas je predsednik spomnil na realizacijo plana za preteklo obdobje januar – december 2017. Večina zastavljenih ciljev je bila realizirana, mogoče ne toliko obsežno, kot smo si zastavili, saj so nas ovirala zemeljska dela na strelišču in okolici. Kot vemo, so naši delovni pogoji vezani na sanacijo rudniških parcel, ki se izvajajo, saj smo na del le-teh, vezali tudi naše delovne akcije za obnovo in graditev obstoječih streliških površin, ograje in zaščitnih hribin okrog samih strelišč. Predvsem spomladanski del se je malce zavlekel. Drugače pa se nam je plan kar solidno uspel realizirati. Pri tem ni pozabil omeniti precejšni delež dela pridnih članov, saj smo na delovnih akcijah prebili skoraj dvajset sobot pa tudi nekaj dni med tednom. A to je le polovica vseh, pri organizaciji strelskih tekmovanj in kondiciranj, je sodelovalo vsakič vsaj trideset organov na strelišču, da smo zagotovili varno in strokovno pomoč udeležencev.
V.vod Ceferin je prebral in podrobno analiziral realizacijo financ. Prava umetnost je danes voditi organizacijo s takim številom ljudi in zastavljenih nalog. Danes je problem zagotoviti dovolj zagonskega kapitala na samem začetku poslovnega leta. Vsi načrtujemo, kar se da racionalno porabo, donatorjev je vse manj, naša regija je z industrijo in delovnimi mesti na dnu, vsa večja in srednja podjetja so ugasnila. Poskušamo skozi trdo delo in s pametnim gospodarjenjem priti do sredstev iz naslova Letnega načrta prejšnjega obdobja, ki se skozi točkovanje vsako leto manjša, tako na nivoju Občine, kot tudi na nivoju Zveze naše organizacije. Ob koncu smo morali priznati, da poslovanje ni bilo tako porazno, kot smo pričakovali, leto smo zaključili le z nekaj primankljaja. Na koncu naj povemo, da nas bo birokracija s svojimi zastarelimi metodami in papirji pokopala, tudi tu opažamo, da porabimo ogromno časa in denarja za nič.
V poročilu nadzornikov je bilo vse jasno, poslovanje korektno, zadovoljivo, mogoče s kakimi kozmetičnimi popravki, bi lahko bilo še bolje. Mogoče pripomba, da imajo nadzorniki premalo časa za pregled, saj so določene aktivnosti glede izvedbe finančnega poročila in plana dela preblizu skupaj ali se celo prekrivajo. Predlog je bil zamik vsaj za dva tedna.
Ostali sta nam še dve zadevi in sicer, Plan aktivnosti za leto 2018 in finančni plan 2018. Predsednik Šoper je izpostavil nekaj novih dogodkov, ki jih bomo vnesli v konstrukcijo, to je jubilejna proslava ob 60. obletnici ZRVS, naše predhodnice in 50. obletnica TO v Trbovljah. Zadolžil je starejšo populacijo članstva, da formira ekipo, ki bo poskušala strniti dogodke, poiskati foto in filmski material in pripraviti majhno slovesnost na našem strelišču v spomin na to polpreteklo zgodovino.
Nato so nas pozdravili v imenu svojih sredin tudi vsi trije gostje … Rudi Žagar v imenu ZVVS, Alojz Klančišar v imenu policijskih veteranov SEVER, ki je izrazil željo še po tesnejšem sodlovanju in nam v ta namen izročil tudi podpisano Listino o sodelovanju vseh devetih podpisnikov, veteranskih organizacij Zasavja, podpredsednik ZSČ Slovenije Tomaž Lautižar je prenesel pozdrave v imenu predsedstva krovne organizacije in CISORja, mednarodnega združenja podčastnikov rezervnega sestava, saj je on v imenu Slovenije predsedoval dve leti tej organizaciji. Povedal je nekaj besed o samem delu in organiziranosti in se ob zaključku zahvalil tudi nekaterim častniškim organizacijam, ki so mu bila takrat v pomoč. Zahvala je bila namenjena tudi posameznikoma iz naše sredine, V.vodniku Franciju Ceferinu z bronastim in Majorju Bojanu Šoperju s srebrnim  častnim znakom CISOR.
Ob tej priložnosti smo podelili tudi našim fantom priznanja za marljivo in strokovno delo v naši organizaciji. Podeljevala sta jih oba najvišja gosta zbora, člana predsedstva ZSČ slovenije.
PISNO PRIZNANJE so prejeli :
C.o. Janez Šoper, Por. Branko Božjak, Vod Mato Jurič, Voj. Miran Frelih, Por. Igor Verdev, Voj. Urban Berger, V.št.v. Silvo Zalokar, Stot. Jože Skušek, Št.v. Roman Koklič, P.des. Robert Brečko, C.o. Marko Vinder, Des. Rok Rupnik, Vod. Ivan Marodi, V.Vod. Franci Ceferin.
BRONASTO MEDALJO :
Stot. Bogdan Kovčan, C.o. Bojan Šoper ml., V.vod. Anton Lesjak, V.št.v. Julij Plantan, Stot. Ivan Kolander
PRIZNANJE ZA ZASLUGE VZSČ :
Maj. Viktor Laznik, Maj. Gvido Knez, Maj. Golobič Jože
PLAKETA ZSČ :
Vod. Franc Volmut in Maj. Bojan Šoper
To je bil sklepni del večera, predsednik Bojan Šoper se je vsem zahvalil za sodelovanje in nas še povabil na prijetno druženje.
Updated: 11. 3. 2018 — 16:32
ZSČ Trbovlje © 2016 Frontier Theme