Redni programsko-volilni zbor članov ZSČ Trbovlje in vojaško strokovno usp. dne, 28.3.2023

ZSČ Trbovlje je v 28. marca ob 18. uri izvedla redni letni zbor članov in sicer v prostorih ZSČ Trbovlje. Zbora se je udeležilo veliko članov, kar 58.

Na začetku je predsednik ZSČ Trbovlje pozdravil vse navzoče, še posebej goste in sicer: generalmajorja Dobrana Božiča (predsednika ZSČ), Igorja Pogačnika (Regijski koordinator ZSČ za Zasavje in podpredsednik OZSČ Hrastnik), Danijelo Kovač (koordinatorico domoljubnih in veteranskih organizacij Zasavje), Iztoka Bastiča (Združenje veteranov vojne za Slovenijo), Jožeta Primana (OZSČ Zagorje), Bojana Skočirja (Združenje Sever) in Andraža Lavtižarja (ZSČ Jesenice Kranjska gora).

Ob obveznih točkah kot so letno poročilo in finančni načrt za leto 2022, poročilo nadzornega odbora ter dokumentov, ki opredeljujejo poslovanje za naslednji dve leti, je zbor članov potrdil razrešnico starega vodstva. Zbor se je nadaljeval z izvolitvijo novega predsedstva in obveznih organov.

Predsednik ZSČ Trbovlje je ponovno postal Bojan Šoper st. Podpredsednika ZSČ Trbovlje pa sta postala Branko Božjak in Bojan Šoper ml. Sekretarsko mesto ZSČ Trbovlje je ponovno zasedel Franci Ceferin. Predsednik strelske sekcije je postal Simon Las. Koordinator predsedstva med stalnimi in začasnimi komisijami pa je postal Janko Borštnar.

Nadzorni odbor ZSČ Trbovlje bo deloval v sestavi: Samo Pajer – predsednik in člana Tomaž Lavtižar in Samo Fakin.

Častno razsodišče ZSČ Trbovlje bo delovalo v sestavi: Borut Markošek – predsednik in člana Jože Skušek in Ivan Marodi.

Pritožbeno razsodišče ZSČ Trbovlje bo delovalo v sestavi: Ervina Jarc– predsednica in člana Janez Šoper in Igor Verdev.

V nadaljevanju je potekalo predavanje v stanju v svetu v povezavi z Ukrajinsko krizo.

Priznanja je podelil generalmajor Dobran Božič.

Ob zaključku uradnega dela so besedo dobili tudi gostje.

Podelitev priznanj

V okviru Letnega zbora članov ZSČ Trbovlje je predsednik ZSČ generalmajor Dobran Božič podelil priznanja zaslužnim članom ZSČ Trbovlje. Podelitev je vodila Romana Beravs.

Pisno priznanje so prejeli: Darko Šepic, Slavko Jurman, Miloš Kovič, Matjaž Irgl,  Uroš Vizovišek, Jani Jurečič, Rok Gonda, Elvis Merdanović, Janez Žlak In Stella Forte. Bronasto medaljo sta prejela Robert Brečko in Branko Božjak. Srebrno medaljo je prejel Andraž Lavtižar. Častni znak ZSČ pa je prejel Franci Ceferin

Predavanje generalmajorja Dobrana Božič o situaciji v Ukrajini

Uvodoma je Dobran Božič in sicer je predstavil situacijo pred napadom Rusije na Ukrajino. Prav tako je podal svoje videnje do ljudi, ki jih je v svoji vojaški karieri srečaval in so vključeni v ukrajinski konflikt. Nadaljeval je z opredelitvijo spopadov in mednarodno vključenostjo v te spopade.

Po zaključku predavanja je Dobran Božič odgovarjal na vprašanja občinstva.

Koledar aktivnosti ZSČ Trbovlje za leto 2023.pdf

Updated: 22. 5. 2023 — 10:14
ZSČ Trbovlje © 2016 Frontier Theme